Adı Soyadı Görevi
  Dekan V. - Başkan
Prof. Dr. Murat Emre KARTAL İnşaat Müh. Bölüm Başkanı
  Profesör Üye
Prof. Dr. Zuhal OKTAY COŞKUN Makine Müh. Bölüm Başkanı
  Profesör Üye
Prof. Dr. Devrim ÜNAY Elektrik Elektronik Müh. Bölüm Başkanı
  Profesör Üye 
Prof. Dr. Serhan YAMAÇLI  Biyomedikal Müh. Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Seda POSTALCIOĞLU  Bilgisayar Müh. Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Tuğba KESKİN GÜNDOĞDU Endüstri Müh. Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Nazife DOĞAN Doçent Üye
Doç. Dr. Zeynel ABİDİN ÇİL Doçent Üye
Dr. Öğr. Üyesi Gizem KALELİ CAN Doktor Öğretim Üyesi
Aydın USMAN Fakülte Sekreteri V. (Raportör)