Prof. Dr. Murat Emre KARTAL

Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Devrim ÜNAY

Profesör Üye

Prof. Dr. Zuhal OKTAY COŞKUN

Profesör Üye

Doç. Dr. Tuğba KESKİN GÜNDOĞDU

Doçent Üye

Doç. Dr. Nazife DOĞAN

Doçent Üye

Dr. Öğr. Üyesi Gizem KALELİ CAN

Doktor Öğretim Üyesi 
Aydın USMAN 

Fakülte Sekreteri (Raportör)