sade_arma.png

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

Özgörü (Vizyon) 

 

Güncel bilim ve teknolojiyi kullanarak ülkenin gelişmesine katkıda bulunan, bölgesel ve ülke sorunlarının çözümünde tercih edilen, öğretim kalitesi ile ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görmüş akreditasyon ölçütlerine uygun, sanayi ile işbirliği içerisinde eğitim, uygulama ve araştırmalarıyla ulusal ve uluslararası alanda farkındalık sağlayan bir fakülte olmaktır.