VİZYON

Evrensel ölçütlerde eğitim veren, bölge ve ülke ekonomisine katkı 
sağlayan, toplumun ve insanlığın yararına çalışan ve çalışmalarını teknolojiye kazandıran, kaliteli eğitimin simgesi ve tercih edilen bir bölüm olmaktır.


MİSYON

İDÜ Makina Mühendisliği Bölümünün öz görevi ; yaratıcı, araştırmacı, evrensel bilgi ve becerilerle donatılmış, ürettiği teknolojiyi sanayiye aktarabilen, bilgi ve tecrübesini toplum ve sanayi ile paylaşan, ekip çalışmasına açık, analitik becerilere sahip, bilim ve teknolojiye katkı yapacak araştırmalar yapan, alanında önderlik yapacak, ufku açık makina mühendisleri yetiştirmektir