MİSYON

Bilimin öncülüğünde endüstriyel problemleri analiz edebilen, çözüm üretebilen ve yenilikçi yaklaşımlarla sektörün ihtiyacına cevap verebilen, takım çalışmasını bilen, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden, etik değerlere sahip ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışan bireyler yetiştirmektir.

VİZYON  

Teorik ve pratik bilgisi ile karmaşık problemleri çözebilen, dünyanın her yerinde bilimsel gelişmelere yön verebilecek nitelikte akademik araştırmalar yapabilen; iş sistemlerinin geliştirilmesine, mesleğinin iş ortamının ve toplumun kalitesini arttırabilecek donanıma sahip, çevre duyarlılığına sahip, yenilikçi girişimci ve etik değerlere sahip modern endüstri mühendisleri yetiştirmek.